Acreditació de centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció (PAU)

Sol·licitar l’acreditació

Ampliar la informació

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

amunt

Documentació

La sol·licitud d’acreditació s’ha d’adreçar a la direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), juntament amb un dossier en el qual s’han d’identificar les dades següents:

  1. Estatuts del centre,  pel que fa als centres adscrits a les universitats, centres de formació acreditats o homologats pel departament competent en matèria de treball, i  centres de formació professional de les organitzacions empresarials.
  2.  Acord de concessió de llicència municipal d’obertura, pels centres de formació acreditats o homologats pel departament competent en matèria de treball i centres de formació professional de les organitzacions empresarials.
  3. Programa de l’activitat o activitats formatives, d’acord amb les característiques esmentades en la normativa, i amb referència expressa als objectius, el contingut, les activitats d’aprenentatge, l’elaboració d’un projecte  on es desenvolupi un cas pràctic, la durada (expressat en hores lectives) i la temporització indicativa de les activitats, i el lloc on es durà a terme.
  4. Descripció dels mètodes i mecanismes previstos d’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat.
  5. Currículum del/de la responsable acadèmic/a del curs, que haurà d’estar acreditat/a com a personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció.
  6. Perfil del personal formador i currículum relacionat amb les àrees de coneixement que impartirà en el curs.
  7. Descripció del sistema d’avaluació de la qualitat de l’activitat formativa.
amunt

Taxes

356,80 euros.

amunt

Altres informacions

Característiques dels cursos
El curs de formació bàsica per elaborar PAU de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local ha de desenvolupar, com a mínim, el programa formatiu que figura a l’annex 1 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de PAU, amb una durada mínima de 140 hores, d’acord amb els materials curriculars desenvolupats a aquest efecte per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

El curs de formació superior per elaborar PAU de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya ha de desenvolupar, com a mínim, el programa formatiu que figura a l’annex 2 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de PAU, amb una durada mínima de 80 hores, d’acord amb els materials curriculars desenvolupats a aquest efecte per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Per poder accedir al curs de formació bàsica i al curs de formació superior es requereix que les persones interessades tinguin una titulació universitària. S’entén per titulació universitària la que sigui titulació oficial o pròpia expedida per una universitat reconeguda normativament o un centre adscrit a aquesta i el pla d’estudis de la qual tingui un contingut mínim de 180 crèdits europeus ECTS o equivalents.

Per accedir al curs de formació superior, les persones interessades també han d’estar prèviament acreditades com a personal tècnic competent per a l’elaboració de PAU en l’àmbit de la protecció civil local o han d’haver superat el curs de formació bàsica.

amunt

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s