PREPARA’T PER A UNA PROFESSIÓ DE FUTUR GRAU EN SEGURETAT EN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA UB

PREPARA’T PER A UNA PROFESSIÓ DE FUTUR
GRAU EN SEGURETAT

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A
ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS
La Normativa de permanència vigent fins ara va ser aprovada pel Consell Social en data
24 de juliol del 2009, tal com s’estableix en l’article 46.3 de la Llei orgànica
d’universitats i l’article 129 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Aquesta norma s’ha aplicat durant els tres primers cursos d’implementació dels
ensenyaments de grau i màster dins del marc de l’espai europeu d’educació superior.
Després d’aquests tres anys, se’n pot valorar l’aplicació com a positiva en tant que ha
ajudat a millorar els objectius establerts per la mateixa norma, bàsicament pel que fa a
l’aprofitament dels estudis per part de l’alumnat i, en conseqüència, pel que fa a la
millora del rendiment acadèmic.
Transcorregut aquest període i, sense menystenir aquesta valoració general, s’ha
constatat la necessitat de revisar el contingut de la Normativa, bàsicament per tres
factors essencials.
En primer lloc, és imprescindible simplificar el sistema de funcionament del règim de
permanència; la complexitat del text actual en dificulta enormement la comprensió i
aplicació tant pels mateixos estudiants afectats, com per les persones que gestionen i
resolen les diverses situacions previstes.
En segon lloc, el curs 2011‐2012 finalitza el període transitori establert per les Normes
reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, de manera que a
partir del curs 2012‐2013 s’ha d’aplicar ja de manera general la realització d’una única
convocatòria d’avaluació en totes les assignatures, qüestió que incideix de manera
significativa en el desenvolupament curricular dels estudiants.
I, en tercer lloc, no podem desconèixer el context social i econòmic català que, de
manera directa, està afectant el desenvolupament acadèmic i docent de totes les
universitats públiques i, en conseqüència, d’aquesta Universitat. Aquesta afectació
s’està produint tant mitjançant la congelació (a vegades reducció) de recursos docents,
com per l’increment substancial dels preus públics que s’aproven per a cada curs
acadèmic.
Aquests factors, juntament amb l’objecti…

Tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula universitària podeu trobar-la a la pàgina Accesnet .

Per als futurs estudiants, el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona ofereix un Recull d’adreces d’interès  pel que fa a les proves d’accés a la universitat (PAU), la preinscripció i la matrícula.

SiSeguridad.es

www.siseguridad.es/

Tradueix aquesta pàgina

Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

Blog siseguridad.es

Blog siseguridad.es – Siseguridad.es realiza servicios de …

Formacion Director Seguridad

Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la …

¿Que Hacemos?

¿Que Hacemos? Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio …

Analisis de Riesgos

Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio Artistico · Gestion de …

¿Porque Si Seguridad?

Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si …

Director de Seguridad

A los directores de seguridad según lo establecido por el …

¿Quienes Somos?

Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con …

Aviso Legal

Aviso Legal. Print. Esta pagina web (siseguridad.es) es de …

Formacion Vigilante de …

Formacion Vigilante de Seguridad. PDF, Print, E-mail. Vigilantes …

Segurpricat Siseguridad.es …

Segurpricat Siseguridad.es Consultor de Seguridad. … Blog ..

Grau en Seguretat ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB

Grau en Seguretat  ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB

DIMECRES 22 D’OCTUBRE,

L’acte, que ha estat presidit pel conseller d’Interior Ramon Espadaler, ha tingut lloc a la sala d’actes del Palau de la Generalitat, a dos quarts de deu del matí.

L’han acompanyat el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, i el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Salvador Alemany, ha pronunciat la conferència “La seguretat, un actiu clau per a la competitivitat”.

 

 

Criteris bàsics de matriculació

Podeu consultar el document següent o, per a més informació http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf 

 

Quin preu té

El preu del grau és públic.

El preu del crèdit en els graus de la branca de ciències socials i jurídiques és de 25,27 € + les taxes.

 • DECRET 92/2014, de 17 de juny  [PDF, 94,52 KB ]pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015

 

Què és el Grau en Seguretat?

Vivim en la societat del risc. Això es concreta en un seguit d’amenaces que cal gestionar. Moltes tenen un caire internacional, però les seves conseqüències arriben al nostre país. La seva naturalesa és molt diversa. Des de l’impacte del canvi climàtic, les catàstrofes mediambientals i la inseguretat alimentària fins al terrorisme, la ciberdelinqüència o els delictes econòmics. I tot això amb la necessitat de garantir la seguretat de les instal·lacions crítiques com centrals nuclears, ports i aeroports, la de les indústries o la del transport de persones i de mercaderies.

La seguretat avui és una qüestió transnacional i aquesta és la perspectiva d’estudi de què partim. La gestió de la seguretat requereix, d’una banda, un adequat coneixement de les eines disponibles per afrontar el repte: des de l’anàlisi del risc a l’actuació en cas d’emergències, des de la mediació de conflictes a la psicologia de masses. D’altra banda, també demana un coneixement adequat de les competències i capacitats dels actors implicats en el sistema: des de protecció civil a les forces i els cossos de seguretat, des dels cossos de bombers al paper del personal de seguretat privada i al de tots els professionals implicats.

Afrontem el repte de la seguretat des d’un punt de vista integral. La seguretat és un espai de treball molt habitual per a químics, enginyers, físics, geòlegs, criminòlegs, metges, etc. Aquests nous estudis no pretenen formar cap d’aquests professionals, però sí aportar un coneixement d’aquestes disciplines en tot allò que es relaciona amb la seguretat.

En un context marcat per una creixent complexitat, cada cop són més les corporacions i empreses, tant públiques com privades, que demanen la formació de personal expert en seguretat. Personal que pugui fer un bon diagnòstic i activar els mecanismes més adequats en cada moment per donar una resposta eficaç als reptes plantejats. La seguretat és un factor estratègic per a les empreses que afecta d’una manera directa la seva competitivitat. El nou Grau en Seguretat formarà els professionals capaços de gestionar aquest entorn.

 

Per què he d’estudiar aquest grau?

Has pensat mai què tenen en comú la prima de risc, les catàstrofes naturals o l’espionatge industrial?

Tots són factors que un especialista en seguretat ha de conèixer per ser capaç d’analitzar el risc a la societat o a la seva organització. Si t’interessa el món de la seguretat, les ciències polítiques, l’estratègia empresarial que concep la seguretat com un valor clau per a la competitivitat, o l’anàlisi de riscos i vols treballar-hi des d’una visió global i internacional, t’agradarà estudiar aquest grau. Adquiriràs coneixements de dret, sociologia, psicologia, polítiques públiques o geopolítica i sobre els actors implicats en el sistema de seguretat, que t’aproparan a aquest món i que et permetran interpretar i generar coneixement en aquest àmbit.

Tant en el terreny públic com privat, cada cop hi ha més sensibilitat per la seguretat i cada cop s’exigeix més formació i més competència als responsables d’aquest àmbit.

T’oferim uns estudis innovadors per a formar-te com a professional de la seguretat i perquè, en funció de la menció que triïs, siguis capaç d’analitzar polítiques de seguretat des d’una perspectiva transnacional o bé de gestionar la seguretat corporativa. Al mateix temps se’t formarà en habilitats com lideratge i comunicació, tècniques de negociació i mediació de conflictes, gestió de recursos humans, ciberseguretat o anàlisi estratègica.

 

A qui va dirigit?

Principalment a estudiants que hagin acabat recentment els estudis de batxillerat i que vulguin orientar el seu futur professional cap al sector de la seguretat.

També està obert als professionals de la seguretat (policies, bombers, personal de protecció civil…) que compleixin els requisits d’accés previstos a la normativa vigent.

És important que l’estudiant que vulgui cursar aquest grau tingui un bon nivell d’anglès.

 

Vull saber…

Des de quin batxillerat hi puc accedir? La branca de coneixement d’aquest grau és la de les ciències socials i jurídiques. Per això, el perfil més adequat és el de l’estudiant de batxillerat de la modalitat d’humanitats i ciències socials. Ara bé, no hi ha cap impediment perquè els estudiants provinents d’altres modalitats s’hi puguin matricular. Les assignatures de batxillerat que més ponderen són economia de l’empresa, matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Quans crèdits té? Com tots els graus: 240 crèdits, organitzats en quatre cursos.

Quantes places té? 70 places de nou ingrés.

Quin preu té? El preu del grau és públic. Aquest curs 2014-2015 el preu del crèdit en els graus de la branca de ciències socials i jurídiques és de 25,27 € + les taxes.

 

Quines sortides professionals té?

 • Seguretat corporativa
  • Seguretat corporativa i gerència de riscos a les mitjanes i grans empreses.
  • En l’àmbit de la seguretat privada: acreditació com a director de seguretat, directius d’empreses de seguretat, formació del personal i assessorament.
  • Professionals amb capacitat d’actuar com a tècnics de seguretat i/o protecció civil en corporacions locals.
 • Seguretat internacional
  • Assessorament en processos d’internacionalització de les empreses.
  • Analistes i consultors en seguretat internacional.
  • Organitzacions no governamentals, especialment en el camp de la cooperació internacional.
 • Sortides no vinculades directament amb cap menció
  • Gestor de seguretat en el sector públic i privat amb capacitat per donar resposta a la creixent pressió normativa en aquesta matèria.
  • Consultoria en seguretat a les empreses i les organitzacions.
  • Serveis d’assessorament en seguretat des de les associacions empresarials.
  • Analista en seguretat per al disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.
  • Personal tècnic de suport a les estructures professionals dels cossos de seguretat, dels cossos de bombers i del personal de protecció civil.
  • Personal de les estructures professionals relacionades amb les emergències.
  • Expert en seguretat en el camp dels mitjans de comunicació.
  • Docència i investigació en seguretat amb l’objectiu de generar coneixement en aquesta matèria.

 

I com m’hi puc matricular?

Tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula universitària podeu trobar-la a la pàgina Accesnet .

Per als futurs estudiants, el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona ofereix un Recull d’adreces d’interès  pel que fa a les proves d’accés a la universitat (PAU), la preinscripció i la matrícula.

 

Més informació

formaciouniversitaria.ispc@gencat.cat

Localització i accessos a l’Institut trobaràs tota la informació de com arribar-hi.

Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 21-10-2014)

Haz click para ir a la pagina web

< a href=”http://segurpricat.com.es”>Haz click para ir a la pagina web

El Gobierno Vasco podrá ejercer “un control mucho más claro, firme y certero” sobre la seguridad privada y podrá sancionar a las empresas del sector que incumplan la legislación vigente

Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 21-10-2014)

 

21 de Octubre de 2014

 

RESUMEN

APROBADO EL DECRETO DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE LA CAE EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un Decreto que regula el ejercicio de las competencias vascas en materia de seguridad privada, que pone al día la regulación vigente en Euskadi desde 1996 para acomodarla al nuevo marco normativo existente tras la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Dicha ley estatal ha modificado sustancialmente la regulación del sector y ratifica la actividad de control de las autoridades vascas sobre el sector de la seguridad privada en Euskadi, reconociendo su capacidad para inspeccionar y sancionar incluso en el caso de empresas autorizadas por la Administración estatal cuando ejerzan su actividad en Euskadi, el control de la actividad de los detectives privados o el de los centros de formación de seguridad privada en Euskadi.

El nuevo Decreto no desarrolla la normativa estatal regulando derechos u obligaciones de terceros, sino que se limita a la organización interna de la gestión del ejercicio de las competencias vascas en aplicación de la normativa estatal, determinando los órganos del Departamento de Seguridad a los que corresponde ejercitar dichas competencias. Es por lo tanto coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto competencial en seguridad privada contenida en su sentencia de 29 de mayo de 2014, sobre la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Con carácter general la actividad administrativa que genera la seguridad privada se hace residir en el Director de la Ertzaintza (autorizaciones, recepción de declaraciones responsables y control, Registro de Seguridad Privada de Euskadi…)

Al Viceconsejero de Seguridad se le reserva:

a) planificar y coordinar la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interés,

b) Planificar y coordinar, cuando resulte de interés público, la prestación de servicios de protección a personas o entidades objeto de amenazas o persecución, a través del servicio público policial o de servicios privados de seguridad contratados al efecto, impartiendo las instrucciones que fueran necesarias.

c) Resolver el establecimiento de medidas de protección y seguridad en edificios e instalaciones públicas pertenecientes a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, y proponer y acordar la implantación de medidas de seguridad en órganos u organismos públicos previo acuerdo con la entidad de los que dependan;

d) Adoptar medidas organizativas adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de la Policía del País Vasco y otros participantes en el sistema de seguridad pública de Euskadi;

e) Otorgar menciones honoríficas para el personal de seguridad privada y también para personas físicas o jurídicas relacionadas con el sector…

La Consejera de Seguridad da cuenta anualmente del funcionamiento del sector al Parlamento Vasco y se le reserva la capacidad de decidir sobre la prestación de servicios de vigilancia y protección dentro de la Comunidad Autónoma en los supuestos del artículo 41.3 de la Ley de Seguridad Privada relativos a servicios más complementarios de la acción policial y en cuanto a la decisión de ordenar motivadamente que titulares de establecimientos, instalaciones u organizadores de eventos dispongan de determinadas medidas de seguridad no exigibles ex lege prevista en el art. 51 de la propia Ley de Seguridad Privada.

La inspección y control de las actividades de seguridad privada en Euskadi, corresponde a la Ertzaintza y dentro de ello, a la Unidad de Seguridad Privada.
Por otra parte se simplifica la distribución de las competencias sancionadoras. La incoación y tramitación de los expedientes corresponde a la Dirección de Coordinación de Seguridad, la imposición de sanciones por infracciones graves y leves al Director de la Ertzaintza, las sanciones por infracciones muy graves al Viceconsejero de Seguridad y a la Consejera de Seguridad las sanciones por infracciones muy graves que comportan extinción de las habilitaciones, autorizaciones y declaraciones responsables.

El Decreto instrumenta mecanismos de colaboración entre la Ertzaintza y el sector de seguridad privada para el intercambio de informaciones que faciliten sobre valoración de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección, profundizando en la línea de cooperación iniciada con la creación en esta legislatura de la Comisión Mixta de Seguridad Privada de Euskadi.

Se crea mediante este Decreto el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, en el cual se inscriben una vez autorizados o prestada la declaración responsable: las empresas de seguridad, sus delegaciones; los despachos de detectives privados y sus sucursales; los centros de formación del personal de seguridad privada; y las centrales receptoras de alarma de uso propio. También se inscribirán los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones, y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada.

En relación con el registro, el Decreto prevé que de conformidad con lo previsto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, dadas las características del sector, determinadas comunicaciones se hagan exclusivamente a través de la dirección electrónica de la Sede Electrónica https:// euskadi.net. Mediante Orden de la Consejera de Seguridad se determinará el momento a partir del cual serán exigibles estas obligaciones.

También se regulan las menciones honoríficas que se otorgarán al personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, así como a personas físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de seguridad privada.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha informado en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la aprobación del decreto que regula las competencias vascas en esta materia y que “actualiza” la norma anterior, que data de 1996, “adaptándola” a la reciente Ley estatal de Seguridad Privada.

Según ha explicado Erekoreka, la nueva normativa reconoce la capacidad de las autoridades vascas para inspeccionar, intervenir administrativamente y en su caso sancionar a las empresas de seguridad y de detectives privados y a los centros de formación de seguridad privada implantados en Euskadi.

El decreto “simplifica” el procedimiento sancionador y contempla que una unidad de la Ertzaintza se dedique especialmente a controlar al sector de la seguridad privada .

Además, la norma aprobada este martes por el Consejo de Gobierno define los mecanismos de colaboración entre la Policía vasca y las empresas del sector privado para intercambiar información y recoge que esta labor se desarrollará en Comisión Mixta de Seguridad Privada , creada esta legislatura.

 

 

 • Siseguridad.es

  www.siseguridad.com.es/

   – Director Ceo Segurpricat Consulting Consultoria de Seguridad Nacional e internacional para latinoamerica:Formación en Seguridad …

  Contacto

  … Internacional · Analista de Riesgos · Nuestros Servicios …

  Experiencia

  Experiencia enseñanza planes autoprotección, seguridad …

  Nuestros servicios de …

  -Nuestros formadores propios instruiran al personal de su …

  Quien soy

  Soy Formador con la acreditación de profesor en centros de …

 • SiSeguridad.es

  www.siseguridad.es/

  Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

 • LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS SON LOS RETOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA

  LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS SON LOS RETOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA

  El juez Velasco pide al legislador leyes para combatir delincuencia económica

  El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha pedido hoy al legislador que impulse leyes que den cobertura para poder investigar los “delitos de hoy”, como el crimen organizado y la delincuencia económica, ya que el actual Código Penal se ha quedado “pequeño”.

  La Policía investiga este año 1.100 casos de delitos económicos, 67 por corrupción EFE

  El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha pedido hoy al legislador que impulse leyes que den cobertura para poder investigar los “delitos de hoy”, como el crimen organizado y la delincuencia económica, ya que el actual Código Penal se ha quedado “pequeño”.

  Velasco ha planteado esta petición en su intervención en una mesa redonda sobre “Delincuencia Organizada, Blanqueo de Capitales y Paraísos Fiscales”, celebrada en Barcelona en el marco de unas jornadas de la Policía Nacional sobre la delincuencia económica.

  El magistrado ha advertido de que el Código Penal se ha quedado “muy estrecho, pequeño”, ya que funciona para los delitos “unipersonales”, pero no para dos grandes realidades actuales: el crimen organizado y la delincuencia económica.

  Por este motivo, ha pedido al poder legislativo que “se ponga a trabajar” y que impulse leyes que den cobertura a los “métodos y medios” necesarios para poder investigar “los delitos de hoy, no los del siglo XIX”.

  “Cuando los legisladores no hacen los deberes, que es siempre, los jueces intentamos cubrir las lagunas del legislador y forzar la ley inventando teorías, que luego nos pillan en Europa, como la Doctrina Parot y muchas otras que nos van anulando pero que temporalmente han servido para sacar las castañas del fuego que el legislador no ha querido asar”, ha indicado el magistrado, en tono distendido.

  En este sentido, ha recordado por ejemplo que los jueces tuvieron que “estirar” el artículo sobre asociacionismo ilícito para poder actuar contra organizaciones criminales, hasta que en el año 2010 se reguló “por fin” en España sobre el delito de organización criminal y de grupo criminal, que permite cargar un “plus de culpabilidad” ante la peligrosidad que supone formar parte de un grupo criminal.

  Seminario sobre “La lucha contra la delincuencia económica en un mundo global”

  “Seguiremos impulsando de forma coordinada una lucha eficaz contra la delincuencia económica globalizada”

  El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha inaugurado esta mañana un seminario sobre delincuencia económica al que han asistido expertos policiales de todas las Unidades de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en España

  Durante 2014, la Policía Nacional ha iniciado más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica, con unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, la receptación y fraudes al ente público

  “Los expertos de la UDEF han generalizado la investigación patrimonial y de blanqueo a todas las organizaciones criminales y se mantiene una creciente presión en la recuperación de activos de origen delictivo”, ha asegurado Cosidó

  En lo que va de año, los agentes han intervenido más de 19 millones por estos delitos, sin contar las cuentas bloqueadas, los inmuebles y otros bienes confiscados

  20-octubre-2014.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha inaugurado esta mañana en Barcelona el seminario “La lucha contra la delincuencia económica en un mundo global” al que asisten expertos en este tipo de delitos de todas la Unidades de Investigación Económica y Fiscal de España. El director ha asegurado que “seguiremos impulsando de forma coordinada una lucha eficaz contra la delincuencia económica globalizada” como una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el crimen organizado. Cosidó ha señalado también que delitos como la corrupción, los fraudes o las falsificaciones generan además “la pérdida de confianza económica o el grave ataque a los principios de solidaridad e igualdad de los ciudadanos ante la ley”.

  Durante esta jornada, los asistentes abordarán en cuatro paneles la lucha contra en fraude; la falsificación de moneda; la delincuencia organizada; el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales, y la batalla contra la corrupción. Unas ponencias en las que participarán responsables policiales de la UDEF Central de la Policía Nacional, representantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos en España, investigadores de EUROPOL, Magistrados de la Audiencia Nacional delegados de la Fiscalía Anticorrupción, entre otros.

  Este seminario ha contado también con la presencia del director general de la Guardia di Finanza de Italia y representantes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad en un objetivo de luchar de forma global frente a una amenaza que no conoce fronteras. En Europa los delitos económicos representan algo más del 1% de la delincuencia, pero genera más del 50% del coste de la actividad criminal.

  Más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica

  El blanqueo de capitales, la corrupción, los fraudes, la falsificación son una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad del conjunto de la comunidad internacional y que requiere una respuesta eficaz de todos los Estados. La Policía Nacional ha asumido la lucha contra la delincuencia económica como uno de los objetivos del Plan Estratégico para el periodo 2013-2016. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado que “se está potenciando las capacidades operativas y de inteligencia en la prevención e investigación, promoviendo la implicación de los sectores públicos y privados en esta lucha”.

  Además, la Dirección General de la Policía tiene desde 2012 un plan de acción específico contra la delincuencia económica y el blanqueo de capitales cuyos fines son la mejora la eficacia operativa de las investigaciones, la incorporación a esta área policial de herramientas de inteligencia criminal y la implementación de procedimientos reglados de control interno para garantizar la legalidad de las mismas conforme al ordenamiento jurídico vigente.

  Fruto de este trabajo, la Policía Nacional ha iniciado más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en toda España en 2014. En total hay unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos por delitos económicos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, la receptación y fraudes al ente público. Hasta el momento, ya se han concluido 662 de esas investigaciones, con lo que este año se superará ampliamente en número de investigaciones finalizadas respecto al pasado ejercicio, en el que se concluyeron 663.

  En lo que se refiere a los delitos específicos de corrupción, en los últimos cuatro años la Policía Nacional ha iniciado 306 investigaciones por corrupción, 21 de ellas en Cataluña. Concretamente, en lo que va de 2014, se ha detenido a 104 personas en toda España por este tipo de delitos, 11 de ellos en Cataluña.

  Sin embargo, Cosidó ha destacado que el delito más investigado en el ámbito nacional ha sido el de cohecho, presente casi en la mitad de las investigaciones, seguido de la malversación, la prevaricación administrativa y el tráfico de influencias.

  Millones intervenidos, cuentas bloqueadas, bienes confiscados

  En su ponencia inaugural, Ignacio Cosidó ha señalado que “los expertos de la UDEF han generalizado la investigación patrimonial y de blanqueo a todas las organizaciones criminales y se mantiene una creciente presión en la recuperación de activos de origen delictivo”. Sólo en lo que va de año, se han intervenido 19 millones de euros, además de las cuentas bloqueadas, los inmuebles y otros bienes confiscados.

  Cosidó ha anunciado que la Dirección General de la Policía seguirá impulsando la colaboración, el intercambio de información, la formación y la especialización manteniendo el refuerzo de todas las unidades especializadas. El director ha apuntado que se pondrá en marcha una segunda fase del plan de lucha contra la delincuencia económica en la que se impulsará la cooperación internacional mediante la creación de equipos conjuntos de investigación en el marco de la Unión Europea y la firma de acuerdos de reparto de bienes intervenidos con terceros países, entre ellos Andorra.

  Además, se potenciará lucha contra la delincuencia financiera en Internet especialmente el fraude con tarjetas de crédito o las nuevas modalidades de blanqueo de capitales vía pasarelas de pago electrónicas, casinos on-line o monedas virtuales. Para ello, la Policía Nacional realizará un uso específico de sus canales en las redes sociales para concienciar prevenir y luchar más eficazmente contra este fenómeno.

   

  SiSeguridad.es

  www.siseguridad.es/

  Tradueix aquesta pàgina

  Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

  Blog siseguridad.es

  Blog siseguridad.es – Siseguridad.es realiza servicios de …

  Formacion Director Seguridad

  Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la …

  ¿Que Hacemos?

  ¿Que Hacemos? Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio …

  Analisis de Riesgos

  Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio Artistico · Gestion de …

  ¿Porque Si Seguridad?

  Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si …

  Director de Seguridad

  A los directores de seguridad según lo establecido por el …

  ¿Quienes Somos?

  Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con …

  Aviso Legal

  Aviso Legal. Print. Esta pagina web (siseguridad.es) es de …

  Formacion Vigilante de …

  Formacion Vigilante de Seguridad. PDF, Print, E-mail. Vigilantes …

  Segurpricat Siseguridad.es …

  Segurpricat Siseguridad.es Consultor de Seguridad. … Blog ..

  Conferencia de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Internet

   

  El secretario de Estado de Seguridad ha participado en Washington en la Conferencia de la Alianza Global contra el Abuso Sexual a Menores en Internet

  Ministerio del Interior

  Washington (Estados Unidos), 01/10/2014

  Conferencia de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Internet

  Francisco Martínez ha afirmado en este foro internacional, en el que participan 48 países, que el abuso sexual a menores en Internet es una de las pandemias más agresivas y virulentas del siglo XXI

  El secretario de Estado de Seguridad, que ha considerado “imprescindible” la cooperación internacional para luchar contra esta actividad delictiva, ha detallado los programas puestos en marcha por el Ministerio del Interior para combatir este fenómeno

  El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, participó ayer por la tarde, en Washington (Estados Unidos), en la Conferencia bianual de la Alianza Global Contra el Abuso Infantil en Internet en la que participan 48 países, y con la que se pretende dar una respuesta eficaz, coordinada y contundente a los graves hechos que se están produciendo en el ciberespacio.

  Francisco Martínez destacó que el abuso sexual a menores en Internet es un problema que afecta a todos los países, que no entiende de fronteras y que sin duda alguna “se trata de una de las pandemias más agresivas y virulentas a las que no enfrentamos en el siglo XXI”. En este sentido, Martínez se refirió al reciente informe (marzo de 2014) de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y delito (ONUDD) que alerta de que el material de abuso sexual, especialmente de menores de 10 años, se ha incrementado en un 70% entre los años 2011 y 2012. Además, un 75% de las víctimas que aparecen en el informe son niñas y cada vez más jóvenes.

  En esta línea, el secretario de Estado de Seguridad explicó que la proliferación de los smartphones está contribuyendo al incremento de riesgos en la Red. Por una parte, facilitando una pornografía infantil “a la carta”, en la que los pedófilos demandan a las redes criminales la edad, raza, sexo o contenido de las imágenes y por otra, la emisión en directo de los abusos gracias a los teléfonos y tabletas con grabación de vídeo.

  En este sentido, Francisco Martínez,  que insistió en la necesidad de actuar conjuntamente para abordar con éxito esta problemática, aseguró que iniciativas como la de esta Alianza Global van a permitir superar los obstáculos transfronterizos, fortalecer los vínculos policiales, armonizar las legislaciones y sobre todo “lanzar un mensaje de contundencia y firmeza frente a cualquier tipo de violencia ejercida contra los menores, ya sea a través de las redes o fuera de ellas”.

  Como ejemplo de  esta cooperación, el secretario de Estado de Seguridad hizo referencia a dos operaciones internacionales recientes que se han liderado desde España: la “operación SELFIE” y la “operación Downfall”, que gracias a la colaboración de las empresas internacionales de Internet, se saldaron con la detención de una veintena de personas dedicadas a la producción y distribución online de vídeos pornográficos y la identificación de varios foros anónimos de pederastas.

  No obstante, Francisco Martínez afirmó que la colaboración policial y entre las empresas de Internet no es suficiente para luchar contra esta actividad delictiva y por ello insistió en la necesidad de que los padres y los formadores se impliquen de lleno explicándoles a los menores los riesgos que existen en la Red con el objetivo de evitar que caigan en prácticas peligrosas.

  La experiencia española

  El secretario de Estado de Seguridad explicó que el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha lanzado varias campañas de sensibilización para informar sobre el uso irresponsable de Internet y para prevenir que los menores puedan caer en prácticas peligrosas. En este contexto,  Martínez destacó el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, en el que en sólo seis meses, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han impartido más de 26.000 charlas informativas a menores, padres y profesores sobre la seguridad en Internet y la prevención del acoso en la Red.

  Finalmente, Francisco Martínez insistió en señalar que el ciberespacio ha abierto un escenario desconocido de oportunidades y amenazas que no puede ser abordado sólo desde un punto de vista local, sino que hace falta una visión integral y que por tanto, “esta Alianza Global es en herramienta fundamental de avance y cooperación hacia la erradicación del abusos sexual de menores en la Red”.

   

  Servicios al CIUDADANO

  Alerta Menor Desaparecido

  Información sobre el sistema de alertas por desaparición de menores

  ¿En qué consiste el Sistema Alerta Menor Desaparecido?

  Esta herramienta pretende la emisión de alertas y llamamientos de colaboración a la población a través de los medios de comunicación y de aquellas entidades y organismos con la capacidad tecnológica adecuada para la transmisión de mensajes a la sociedad con la finalidad de conseguir la colaboración ciudadana, en aquellos casos de secuestro de menores en los que la activación del sistema se considere necesaria.

  ¿Quién decide la activación del sistema?

  La decisión para poner en marcha el Sistema ALERTA – MENOR DESAPARECIDO corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de las autoridades policiales responsables de la investigación de la desaparición del menor.

  La Alerta Menor Desaparecido se activará en determinadas condiciones en aquellos casos de secuestro de menores para actuar en las primeras horas de la manera más rápida y eficaz.

  ¿Cuáles son los criterios de activación del sistema?

  Para la solicitud de emisión de una alerta se deben cumplir todas y cada una las condiciones siguientes:

  • Que el desaparecido sea menor de 18 años.
  • Que la desaparición haya sido previamente ratificada como de alto riesgo de acuerdo con la Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso.
  • Que los investigadores policiales tengan la presunción de que el desaparecido está en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad física, así como que la emisión de la alerta atiende al interés de la investigación y no va a constituir un perjuicio añadido al menor.
  • Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido para que la petición de colaboración a la población pueda dar algún resultado positivo.
  • Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor desaparecido.

  ¿Qué contiene un mensaje de alerta?

  El mensaje, que incluirá la inscripción “ALERTA – MENOR DESAPARECIDO”, contendrá aquella información que se considere de utilidad para la localización del menor, que con carácter general podrá ser:

  • Día, hora y lugar donde se produjo la desaparición
  • Nombre, edad y sexo del menor
  • Fotografía actualizada del menor
  • Descripción física del menor: estatura, peso, color del pelo y de los ojos, etc.
  • Descripción de la ropa del menor cuando fue visto por última vez
  • En caso de que se haya usado un vehículo: marca, modelo, color y matrícula

  El mensaje de alerta incluirá el número de teléfono 900 300 330 para la recepción de las llamadas de colaboración ciudadana y otro canal apto para recibir información.

  Asimismo, podrá contener una frase alertando a los ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con el sospechoso, aconsejando que se facilite la información de la que se disponga a las autoridades.

  El mensaje de alerta podrá ser alterado en función de la evolución de las informaciones que vayan recibiendo los responsables de la investigación.

  ¿A quién se distribuye el mensaje de alerta?

  La emisión de una alerta responderá siempre a criterios técnicos, orientados al interés de la investigación y a no perjudicar al menor desaparecido.

  El mensaje de alerta se distribuirá, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero sobre todo a los medios de comunicación, organismos y entidades públicas o privadas con las que se haya suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración, para que lo difundan utilizando los medios de transmisión de los que dispongan, directamente a la población y/o a otros organismos públicos o privados que colaboren con ellos en la distribución secundaria de la alerta.

  ¿Cuál es la duración y la zona de difusión del mensaje de alerta?

  El período para el que se solicita la difusión de la alerta será de un mínimo de 3 horas y máximo 24 horas; excepcionalmente, si se desea ampliar más allá de 24 horas se emitirá una nueva alerta incluyendo información adicional, en su caso.

  La zona de difusión preferente podrá ser local, autonómica, nacional y/o internacional.

  ¿Quién se puede adherir al convenio de colaboración para la difusión de los mensajes de alerta?

  Cualquier medio de comunicación, organismo o entidad pública o privada con capacidad consolidada de transmisión de mensajes a la sociedad y que quiera adherirse al Convenio de Colaboración con posterioridad a su firma, lo podrá hacer mediante Addenda al Convenio.

  ¿Quien ha cofinanciado este proyecto?

  Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, en el marco del programa DAPHNE.  Más información en:


  DESCARGAS

  La violencia sexual contra los niños

  Imagen del UNICEF
  © UNICEF/NYHQ2010-1810/Shehzad Noorani
  Layla, de 14 años, ajusta un mosquitero sobre su cama, en la habitación de un bar en Distrito de Tarime, en la región de Mara. Hay muchos bares en la zona que funcionan como burdeles.

  La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia (véase la violencia de género en situaciones de emergencia). Cada vez más, los teléfonos móviles e Internet también ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan Internet para buscar relaciones sexuales con niños. También hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.

  En 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico (Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños). Puede que varios millones más estén siendo explotados en la prostitución o la pornografía cada año, la mayoría de las veces debido a falsas promesas y un conocimiento limitado sobre los riesgos. Sin embargo, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen que no se denuncien muchos de los casos.

  Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela.

  Como parte del compromiso de UNICEF con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de Río de Janeiro y el Llamado a la Acción para Prevenir y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, , UNICEF trabaja para prevenir y responder a la violencia sexual incorporando a diferentes sectores del gobierno –la justicia, el bienestar social, la educación y la salud–, así como los legisladores, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, el sector privado, los medios de comunicación, las familias y los propios niños. UNICEF apoya a los gobiernos en el fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia a nivel nacional y local, incluyendo leyes, políticas, reglamentos y la prestación de servicios integrales a los niños que son víctimas de estos hechos. UNICEF también trabaja con las comunidades y el público en general para crear conciencia sobre el problema y abordar las actitudes, normas y prácticas que son perjudiciales para los niños.

  Visite la página de recursos para obtener más información.

  http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html

   

  SiSeguridad.es

  www.siseguridad.es/

  Tradueix aquesta pàgina

  Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

  Blog siseguridad.es

  Blog siseguridad.es – Siseguridad.es realiza servicios de …

  Formacion Director Seguridad

  Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la …

  ¿Que Hacemos?

  ¿Que Hacemos? Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio …

  Analisis de Riesgos

  Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio Artistico · Gestion de …

  ¿Porque Si Seguridad?

  Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si …

  Director de Seguridad

  A los directores de seguridad según lo establecido por el …

  ¿Quienes Somos?

  Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con …

  Aviso Legal

  Aviso Legal. Print. Esta pagina web (siseguridad.es) es de …

  Formacion Vigilante de …

  Formacion Vigilante de Seguridad. PDF, Print, E-mail. Vigilantes …

  Segurpricat Siseguridad.es …

  Segurpricat Siseguridad.es Consultor de Seguridad. … Blog ..

   

  Exposición “La Guardia Civil frente al terrorismo”

  La Guardia Civil en imágenes

  Dentro del programa de actos de la Patrona 2014, del 30 de septiembre al 12 de octubre, se podrá visitar la exposición “La Guardia Civil frente al Terrorismo. Por la libertad, por las víctimas”.Cartel anunciador de la exposición de terrorismo en Valencia

  • Horario: 10:00 a 20:00 horas (lunes cerrado).
  • Lugar: Centro Cultural de la Beneficencia, Sala I – Calle Corona, 36 de Valencia.
  • Inauguración: Día 30, a las 13:00 horas.
  • Acceso: libre.

  “Que no te cuenten lo que pasó … , acércate y míralo tú”.

  El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

  El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

  http://segurpricat.com.es2813c-escudo_ministerio

  Guardia Civil

  Madrid, 09/09/2014

  El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, recibe en la Dirección General a una delegación de la Guardia di Finanza italiana, formada por 2 Oficiales Generales, 6 Oficiales, 1 Sargento y 62 Cadetes de la Academia de Oficiales, que están en nuestro país desde el pasado sábado día 6 en viaje de estudios.

  En sus palabras de bienvenida, el Director General ha resaltado la excelente labor que desarrolla la Guardia di Finanza en labores de policía judicial y de seguridad pública en el ámbito económico y financiero, con el apoyo de una gran flota aérea y naval para el control de las fronteras de la República italiana.

  Asimismo, Fernández de Mesa ha puesto en valor el carácter militar de la Guardia di Finanza y de los Cuerpos Gendármicos como la Guardia Civil, por su servicio a los respectivos países con independencia de los diferentes gobiernos de cada momento y la contribución que esto supone para la estabilidad de los países.

  El Director General ha destacado que son muchos los aspectos que comparten los dos cuerpos como la lucha contra el contrabando, el tráfico internacional de droga, la criminalidad económica, el blanqueo de capitales, los controles aduaneros, la inmigración clandestina, la financiación del terrorismo internacional, la falsificación de moneda, etc. También ha resaltado que al igual que la Guardia Civil, la Guardia di Finanza tiene competencias exclusivas de custodia de costas, puertos, aeropuertos y fronteras.

  Por otro lado, el Director General ha repasado las misiones comunes que tienen ambos Cuerpos y la buena colaboración que tradicionalmente han demostrado. Desde el año 2009, en el marco de la colaboración se viene invitando a la participación en los cursos de reciclaje en materia fiscal a componentes de Guardia di Finanza. También se ha referido al memorándum de entendimiento en materia de colaboración informativa que se firmó entre los dos cuerpos en febrero de este año.

  Para terminar, el Director General les ha deseado una feliz y provechosa estancia en España, ya que ha resaltado que para luchar contra la delincuencia trasnacional son fundamentales las relaciones y conocimiento mutuo de los cuerpos policiales que trabajan en el ámbito internacional.

  Los alumnos de la Academia de Oficiales de la Guardia di Finanza han visitado las instalaciones del Centro de Operaciones de la Guardia Civil donde se les ha presentado la estructura y misiones de la Institución en general y particularmente de la Jefatura de Fiscal y Fronteras y de Policía Judicial.

  Durante los próximos días, visitarán la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez donde se les presentará el sistema de enseñanza de la Guardia Civil, así como las Unidades de Policía Judicial, del Servicio Marítimo y del GEAS de Valencia.

  Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Guardia Civil en el teléfono 915146010.

   

  La Policía Nacional detiene a un hombre por manejar por control remoto los terminales móviles de sus exparejasConsejos de seguridad y privacidad para tu smartphone

  La Policía Nacional detiene a un hombre por manejar por control remoto los terminales móviles de sus exparejas

  Cuerpo Nacional de Policía

  Alicante, 24/07/2014

  El arrestado, con amplios conocimientos informáticos, había instalado un programa de los denominados “troyanos” o de control remoto en los teléfonos de las víctimas,  teniendo acceso completo a los contenidos del mismo, tales como mensajes, llamadas, fotografías y situación geográfica en tiempo real

  En el registro de la vivienda los agentes incautaron un reloj y unas gafas con cámara y micrófono ocultos, tres antenas para alcanzar redes Wifi, seis DVD con grabaciones de vídeo y conversaciones, ocho discos duros y once dispositivos de memoria, además de documentación para piratear redes Wifi

  Se le imputan delitos contra el honor e intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos

  Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre  en Alicante por manejar por control remoto los terminales móviles de sus exparejas. El arrestado, había instalado un programa de los denominados “troyanos” o de control remoto en los teléfonos de las víctimas, teniendo acceso completo al contenido de los mismos, tales como mensajes, llamadas, fotografías y situación geográfica en tiempo real. En el registro de la vivienda los agentes incautaron un reloj y unas gafas con cámara y micrófonos ocultos, tres antenas para alcanzar redes Wifi, seis DVD con grabaciones de vídeo y conversaciones, ocho discos duros y once dispositivos de memoria, además de documentación para piratear redes Wifi.

  La investigación se inició hace dos meses cuando una mujer interpuso una denuncia en la que alertaba de que una persona desconocida estaba accediendo por control remoto a su terminal telefónico, utilizando sus datos y archivos de carácter personal.

  Amplios conocimientos informáticos

  Las primeras averiguaciones realizadas por los agentes determinaron que la expareja sentimental de la denunciante tenía amplios conocimientos informáticos por lo que los agentes continuaron realizaron gestiones en esta línea. Además, los investigadores localizaron a otra mujer que había tenido también una relación sentimental con el sospechoso y que manifestó haber sufrido problemas similares con su teléfono.

  Ambas víctimas coincidían en que el detenido les había facilitado datos de conversaciones privadas que mantenían con terceras personas, llegando a recriminarles incluso el contenido de las mismas. Además, había tenido acceso a fotografías y vídeos extraídos de los smartphones.

  Con el fin de espiar a sus víctimas, el detenido había instalado en sus terminales móviles un programa de los denominados “troyanos” o de control remoto, teniendo acceso completo al contenido de los teléfonos, tales como mensajes, llamadas, fotografías y monitorización en tiempo real de la situación geográfica.

  Manejaba los teléfonos desde una página Web

  Por todos estos hechos, se detuvo a un hombre de 44 años de edad, en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig, al que se le imputan delitos contra el honor e intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.

  Realizado el registro de su domicilio se consiguieron evidencias de autoría de los hechos descritos, así como que manejaba una página Web, a través de la cual controlaba el acceso a terminales telefónicos de terceras personas. En la vivienda los agentes incautaron un reloj y unas gafas con cámara y micrófono ocultos, tres antenas para alcanzar redes Wifi, dos teléfonos móviles, seis DVD que contenían grabaciones de vídeo y conversaciones, ocho discos duros, once dispositivos de memoria y diversa documentación con claves para piratear redes Wifi.

  Se ha constatado al menos, la existencia de dos víctimas, continuando el análisis de la información intervenida para poder localizar, en su caso, otras personas afectadas.

  La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

  Consejos de seguridad y privacidad para tu smartphone

  • No compartas tus contraseñas con amigos o parejas, la mejor forma de que sea segura es mantenerla en secreto. Una clave compartida por dos o más personas no es segura. Si la relación se rompe, la persona tendrá acceso a toda tu información.
  • Utiliza claves seguras: con caracteres alfa-numéricos, símbolos, mayúsculas, y de como mínimo ocho caracteres. No utilices nombres propios, fechas de nacimiento
  • Memoriza tus contraseñas (puedes utilizar reglas mnemotécnicas) y no las dejes anotadas en agendas, libretas o papeles
  • Utiliza un sistema de bloqueo seguro, y, si utilizas un patrón, limpia la pantalla con asiduidad. De la misma manera que cierras tu vehículo o tu casa, debes dificultar el acceso a los datos de tu smartphone.
  • Si estás sufriendo chantajes o amenazas de otra persona a través del teléfono o redes sociales, no dudes y denuncia en una comisaría de Policía.

  La constructora española Sacyr dijo que pretendía proseguir las obras del Canal de Panama pero podía suspenderlas en “cualquier momento”, una medida que el Canal rechaza y ha tildado de violación del contrato.

  Paralización casi total de las obras de ampliación del Canal de Panamá

  Agencia EFEAgencia EFE – Hace 27 minutos

  • Además de la ACP, asisten los representantes del consorcio empresarial a cargo de la ampliación de la vía, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la aseguradora Zurich, garante de la obra. EFE/ArchivoVer fotoAdemás de la ACP, asisten los representantes del consorcio empresarial a cargo de la ampliación de la …

  Panamá, 21 ene (EFE).- Sindicatos y medios panameños informaron hoy de la paralización casi total de las obras de ampliación del Canal de Panamá, afectadas por la falta de liquidez del consorcio liderado por las empresas española Sacyr e italiana Impregilo.

  Imágenes aéreas de las obras en las vertientes del Atlántico y del Pacífico transmitidas en directo esta mañana por la televisión local mostraban la maquinaria parada, con excepción de alguna pala mecánica, y la casi total ausencia de trabajadores.

  Los autobuses que trasladan a los obreros llegaban y salían vacíos de las zonas de trabajo, según se veía en las imágenes difundidas por la cadena panameña TVN.

  Esta situación se produce al día siguiente de la fecha dada el pasado 30 de diciembre por el consorcio constructor Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para suspender las obras debido a la falta de liquidez por los sobrecostes que aseguraban haber tenido, que cifraban en 1.600 millones de dólares.

  Ayer, la constructora española Sacyr dijo que pretendía proseguir las obras pero podía suspenderlas en “cualquier momento”, una medida que el Canal rechaza y ha tildado de violación del contrato.

  La construcción del tercer juego de esclusas de la vía acuática se ha completado en al menos un 65 %, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

  La ACP informó el domingo de “una disminución del trabajo” en las áreas de la ampliación, que cuatro días antes el administrador del organismo, Jorge Quijano, cifró en un ritmo de al menos un 70 % menor al de noviembre pasado.

  Para este martes se espera que la ACP y el GUPC sostengan una reunión con Zurich International, depositaria de un seguro de 600 millones de dólares que respalda el proyecto.

  No está claro qué decisión puede salir de esa cita, aunque Quijano ha sostenido que forma parte de la preparación del ente autónomo para enfrentarse a cualquier eventualidad “y retomar las obras lo más pronto” posible.

  Olmedo García, director del Instituto de Asuntos del Canal de la estatal Universidad de Panamá, dijo hoy a los medios locales que la ACP debe entregar a la aseguradora Zurich un documento en el que denuncie que el consorcio “ha suspendido técnicamente los trabajos”, lo que supondría una “violación del contrato” entre las partes.

  Por su parte Abelardo Herrera, dirigente de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), dijo hoy a la televisión local que al menos 2.600 trabajadores han sido cesados desde noviembre pasado por el contratista, la mayoría de ellos el mes pasado.

  La nómina de trabajadores para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, que desarrolla GUPC, alcanzaba casi 6.000 personas en 2012, según datos del consorcio.

  Herrera consideró un “chantaje” que el contratista paralice las obras en su “pretensión de cobrarle algo al Canal que no está establecido en el contrato”, y aseveró que en esta situación “quien queda pagando los platos rotos son los trabajadores”.

  El líder sindical añadió que “el CGTP exige que se garantice a los trabajadores sus puestos de trabajo” y que la ACP sea garante de ello.

  El GUPC obtuvo el contrato para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas en el 2009 por su oferta en licitación de 3.118 millones de dólares, por debajo de los 3.481 millones de dólares establecidos por la ACP como precio máximo.

  Las nuevas estructuras debían estar listas en octubre de este año pero se retrasarán a junio de 2015, según avisó el contratista el año pasado, y se teme un nuevo aplazamiento de la entrada en operaciones por el actual conflicto.

  El ministro del Interior ha asistido a la inauguración de la exposición "Blas de Lezo, el valor de Mediohombre" en el Museo Naval

  El ministro del Interior ha asistido a la inauguración de la exposición “Blas de Lezo, el valor de Mediohombre” en el Museo Naval

  18 / 09 / 2013 Madrid
  El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asistido esta tarde junto al ministro de Defensa, Pedro Morenés, a la inauguración de la exposición “Blas de Lezo, el valor de Mediohombre” en el Museo Naval de Madrid.
  El ministro del Interior ha asistido a la inauguración de la exposición "Blas de Lezo, el valor de Mediohombre" en el Museo Nava El ministro del Interior ha asistido a la inauguración de la exposición “Blas de Lezo, el valor de Mediohombre” en el Museo Nava Descarregar